UWAGA! Strona korzysta z plików cookies przy statystykach i logowaniu. Pliki te pomagają w funkcjonowaniu strony. "Ciasteczka", których używamy są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na Twój komputer. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności
GŁÓWNA O KONKURSIE REGULAMIN TERMINARZ WYNIKI NAGRODY POMOC KONTAKT PRACE KONKURSOWE

WOLONTARIAT

DEFINICJA

Wolontariat definiujemy jako dobrowolną, bezpłatną i świadomą pracę na rzecz innych lub całego społeczeństwa wykraczającą poza związki rodzinne i koleżeńskie.

Wolontariusz zaś to osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia wobec innych.

PRZYKŁADY – CO JEST, A CO NIE JEST WOLONTARIATEM

TO JEST WOLONTARIAT TO NIE JEST WOLONTARIAT
Przeprowadzenie serii warsztatów ze zdrowego odżywiania w szkołach podstawowych. Zakup warzyw i owoców dla uczniów z klasy swojego dziecka.
Wyprowadzanie na spacer zwierząt ze schroniska. Wyprowadzanie psa swojej babci. 
Organizacja warsztatów dla seniorów podczas których uszyte zostaną wielorazowe woreczki na owoce i warzywa. Zakup woreczków i przekazanie ich rodzinie i przyjaciołom.
Opieka nad wycieczką dzieci z domów dziecka.  Opieka nad wycieczką szkolną swojego dziecka.
Udzielanie korepetycji dzieciom w ramach pomocy organizowanej przez Ośrodki Pomocy Społecznej.  Udzielanie korepetycji dzieciom koleżanki lub kolegi.
Organizacja kiermaszu ze zbiórką pieniędzy na rzecz chorej osoby. Organizacja kiermaszu ze zbiórką pieniędzy na rzecz chorej osoby z rodziny.
Sprzątanie lasów w ramach akcji Sprzątanie Świata. Sprzątanie działki leśnej przy domu dziadków. 

USTAWA O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie reguluje zasady prowadzenia działalności pożytku publicznego, a także warunki wykonywania świadczeń przez wolontariuszy. Treść ustawy, w aktualnym brzmieniu, znajduje się TUTAJ.

WOLONTARIAT SZKOLNY

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe umożliwia samorządowi uczniowskiego organizację woluntariatu. Treść ustawy, w aktualnym brzmieniu, znajduje się TUTAJ.

Siłę i wagę wolontariatu dostrzega również podstawa programowa z 2017 roku:

Kształcenie i wychowanie w szkole podstawowej sprzyja rozwijaniu postaw obywatelskich, patriotycznych i społecznych uczniów. Zadaniem szkoły jest wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowych, przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat. Szkoła dba o wychowanie dzieci i młodzieży w duchu akceptacji i szacunku dla drugiego człowieka, kształtuje postawę szacunku dla środowiska przyrodniczego, w tym upowszechnia wiedzę o zasadach zrównoważonego rozwoju, motywuje do działań na rzecz ochrony środowiska oraz rozwija zainteresowanie ekologią.

Treść Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej znajduje się TUTAJ.

Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało w 2017 roku poradniki dotyczące organizacji woluntariatu w szkołach. Dostępne są dwie wersje:

Materiały dotyczące wolontariatu szkolonego opracował również Ośrodek Rozwoju Edukacji. Publikacja prezentuje znaczenie wolontariatu przedstawia standardy pracy z wolontariuszami oraz etapy budowania szkolnego wolontariatu. Jest dostępna TUTAJ.

BIBLIOTEKA WOLONTARIATU

Ciekawym źródłem wiedzy na temat wolontariatu jest prowadzona przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu internetowa Biblioteka Wolontariatu. Znajduje się tam wiele publikacji, które opisują wolontariat w różnych aspektach.

PARTNERZY: 

 

 

PATRONI HONOROWI: 

199.jpg 666.jpg
ZOBACZ WIĘCEJ PRAC...
BAZA WIEDZY