UWAGA! Strona korzysta z plików cookies przy statystykach i logowaniu. Pliki te pomagają w funkcjonowaniu strony. "Ciasteczka", których używamy są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na Twój komputer. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności
GŁÓWNA O KONKURSIE REGULAMIN TERMINARZ WYNIKI NAGRODY POMOC KONTAKT PRACE KONKURSOWE

NAGRODY

Nadesłane na konkurs prace konkursowe poddane zostaną ocenie Komisji Sędziowskiej, która przyzna:

  • 3 nagrody główne (po 1 w każdej kategorii wiekowej),
  • 10 wyróżnień (o ich podziale pomiędzy kategorie wiekowe zadecyduje Komisja Sędziowska).

Łączna wartość nagród wynosi 10 000 złotych.

Na bazie zwycięskich prac konkursowych Poczta Polska S. A. przygotuje i wyda 3 znaczki w formie arkusika trzyznaczkowego, promujące wolontariat. Znaczki zostaną wydane na jesieni 2020 roku.

NAGRODY GŁÓWNE

Komisja Sędziowska przyzna 3 nagrody główne dla najlepszych prac konkursowych (po 1 z każdej kategorii wiekowej) w postaci:

  • wydania na jesieni 2020 roku przez Pocztę Polską S.A. 3 znaczków pocztowych, w formie arkusika trzyznaczkowego w nakładzie 100 tysięcy sztuk, zaprojektowanych na podstawie nagrodzonych prac konkursowych;
  • nagród rzeczowych dla autorów nagrodzonych prac konkursowych oraz Koordynatorów Placówek, z których te prace nadesłano.

WYRÓŻNIENIA

Komisja Sędziowska przyzna 10 wyróżnień w postaci nagród rzeczowych dla autorów wyróżnionych prac konkursowych oraz Koordynatorów Placówek, z których nadesłano te prace.
O podziale wyróżnień pomiędzy kategorie wiekowe zadecyduje Komisja Sędziowska.

KOMSJA SĘDZIOWSKA

Wszystkie prace konkursowe oceniane będą przez Komisję Sędziowską składającą się z przedstawicieli Organizatorów tj. Fundacji Banku Ochrony Środowiska i Poczty Polskiej S.A.

Decyzje Komisji Sędziowskiej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

Komisja Sędziowska (jeśli uzna za zasadne) może wnioskować do Organizatorów o przyznanie dodatkowych nagród. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany kwoty ogólnej nagród oraz sposobu jej rozdziału.

WYNIKI

Pełna lista laureatów wraz z ich pracami zostanie opublikowana na stronie Konkursu  w zakładce WYNIKI w połowie czerwca 2020 roku drugiej połowie 2020 roku.

PARTNERZY: 

 

 

PATRONI HONOROWI: 

243.jpg 471.jpg
ZOBACZ WIĘCEJ PRAC...
BAZA WIEDZY