UWAGA! Strona korzysta z plików cookies przy statystykach i logowaniu. Pliki te pomagają w funkcjonowaniu strony. "Ciasteczka", których używamy są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na Twój komputer. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności
 
REJESTRACJA

Poniższe pola wypełnia opiekun (koordynator) zespołu rejestrując szkołę/dom kultury w konkursie.
UWAGA! Przed uzupełnieniem formularza zapoznaj się z REGULAMINEM KONKURSU.

PLACÓWKA:
 
Pełna nazwa placówki: Upewnij się, że nazwa jest wpisana poprawnie.
(Ta nazwa zostanie wstawiona na dyplom za udział w konkursie.)
Skrócona nazwa placówki: max. 20 znaków, np. SP1 Warszawa (Tą nazwą będą
podpisane prace konkursowe opublikowane na stronie konkursu.)
Rodzaj placówki:  
Adres:  
Miejscowość:  
Kod pocztowy:  
Poczta:  
Wojewodztwo:  
Telefon: np. 22 532 71 94
E-mail:  
Liczba uczniów/podopiecznych:  
 
 
KOORDYNATOR KONKURSU W PLACÓWCE:
 
Imię:  
Nazwisko:  
Kwalifikacje zawodowe:  
Jak dowiedział(a) się Pan(i) o konkursie?  
 
 DANE KONTAKTOWE KOORDYNATORA: 
E-mail:  
Telefon:  
 LOGOWANIE DO KONKURSU: 
Login:  
 Hasło musi zawierać od 5 do 20 znaków, małe i wielkie litery, co najmniej jedną cyfrę i znak specjalny
Hasło:  
Powtórz hasło:  
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów konkursu Fundację Banku Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie al. Solidarności 104 01-016 (zwaną dalej Fundacją) i Pocztę Polską S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Rodziny Hiszpańskich 8 00-940 (zwaną dalej Pocztą), zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., w związku z przeprowadzeniem konkursu "Świat oczami młodych" i moim udziałem w tym konkursie. Zostałem poinformowany/poinformowana, że podane dane są konieczne do przeprowadzenia konkursu i kontaktu w sprawie ewentualnej wygranej a jedynym odbiorcą danych są Fundacja i Poczta. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/świadoma faktu, że podanie danych jest dobrowolne, przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, prawo do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania zaprzestania ich przetwarzania, jak i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ponadto wyrażam zgodę na kontaktowanie się ze mną drogą elektroniczną w związku z moim udziałem w Konkursie na podany w formularzu adres e-mail.
Akceptuję regulamin konkursu "Świat oczami młodych".
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora konkursu Fundację Banku Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie al. Solidarności 104 01-016 (zwana dalej Fundacją), zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., w związku z otrzymywaniem informacji o konkursach i projektach Fundacji. Zostałem poinformowany/poinformowana, że podane dane są konieczne do poinformowania mnie o konkursach i projektach Fundacji , a jedynym odbiorcą danych jest Fundacja. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/świadoma faktu, że podanie danych jest dobrowolne, przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, prawo do ich poprawiania oraz do wniesienia zadania zaprzestania ich przetwarzania, jak i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ponadto wyrażam zgodę na kontaktowanie się ze mną drogą elektroniczną w związku z przesyłaniem informacji o konkursach i projektach Fundacji na podany w formularzu adres e-mail.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora konkursu Pocztę Polską S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Rodziny Hiszpańskich 8 00-940 (zwaną dalej Pocztą), zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., w związku z otrzymywaniem informacji od Poczty. Zostałem poinformowany/poinformowana, że podane dane są konieczne do poinformowania mnie, a jedynym odbiorcą danych jest Poczta. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/świadoma faktu, że podanie danych jest dobrowolne, przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, prawo do ich poprawiania oraz do wniesienia zadania zaprzestania ich przetwarzania, jak i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ponadto wyrażam zgodę na kontaktowanie się ze mną drogą elektroniczną w związku z przesyłaniem informacji od Poczty na podany w formularzu adres e-mail.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez fundatora konkursu Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa, NIP: 527-020-33-13 zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy nr KRS0000015525. Dane będą umieszczone w zbiorze danych osobowych o nazwie "Uczestnicy projektów Fundacji BOŚ" i wykorzystywane w celu prowadzenia działań marketingowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych dnia 29 sierpnia 1997 roku tekst jednolity (Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz.926, z późn. zm.). Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz, że mam prawo kontroli przetwarzania danych, prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
zgoda wymagana
   

PARTNERZY:

       

PATRONI HONOROWI: