UWAGA! Strona korzysta z plików cookies przy statystykach i logowaniu. Pliki te pomagają w funkcjonowaniu strony. "Ciasteczka", których używamy są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na Twój komputer. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności
 
JAK ZAPROJEKTOWAĆ ZNACZEK?
WYTYCZNE TECHNICZNE DLA AUTORÓW PRAC
Stwórz pracę zgodnie z podanymi wytycznymi. Możesz je również pobrać: Wytyczne dla autorów (plik pdf)
Tematyka prac konkursowych:
Twoja praca powinna przedstawiać konkretne sposoby ochrony klimatu do hasła „Ratujemy Klimat”.
Myśląc o ochronie klimatu należy zwrócić przede wszystkim uwagę na przyczyny zmian klimatu, wśród których należy wymienić nadmierną emisję gazów cieplarnianych.
Tematyka zgłaszanych prac powinna ściśle wiązać się z przesłaniem „Ratujemy klimat”, czyli ukazywać konkretne sposoby ochrony klimatu prowadzone nie tylko na dużą skalę przez wyspecjalizowane instytucje, ale również przez każdego z nas.
Technika wykonania pracy: na papierze, dowolna, ale taka, która nie będzie przestrzenna, np. farbami, kredkami, ołówkiem itp.
Orientacja: pozioma

Format:
 • 25 cm szerokości i 18,5 cm wysokości
 • pracę możesz przygotować w specjalnie przygotowanym szablonie
 • Pobierz: szablon znaczka (plik pdf, do wydrukowania na kartce A4 w orientacji poziomej)

Prawidłowo wydrukowany szablon powinien wypełniać prawie całą kartkę A4 - patrz rysunek po prawej stronie.
Tytuł pracy:
 • każda praca powinna zostać zatytułowana przez jej autora
 • maksymalnie 30 znaków ze spacjami
 • powinien być inny niż hasło przewodnie konkursu tj. „Ratujemy klimat”

Opis koncepcji:
 • tworzy go autor pracy,
 • powinien odpowiadać na pytania: Co zainspirowało autora? Jakie jest przesłanie zaproponowanego ujęcia graficznego?
 • maksymalnie na 600 znaków ze spacjami

Na pracy konkursowej nie umieszczaj:
 • nominału znaczka
 • napisu "Polska"
 • napisu "PWPW"
 • nazwiska autora
 • dużych napisów
 • znaków towarowych, różnych marek
GOTOWĄ PRACĘ WRAZ Z TYTUŁEM I OPISEM PRZEKAŻ KOORDYNATOROWI KONKURSU
W TWOJEJ SZKOLE LUB DOMU KULTURY.
Przygotowaliśmy listę najczęściej popełnianych błędów, która pomoże Ci ich uniknąć:
 • zbyt mały format pracy - pamiętaj praca powinna mieć następujący wymiar: 25x18,5 cm
 • praca przygotowana w orientacji pionowej - pamiętaj, że praca ma być przygotowana w orientacji poziomej
 • elementy typowo znajdujące się na znaczkach: nominał, napis "Polska", napis "PWPW", nazwisko autora
 • duże napisy np. hasło "Ratujemy klimat"
 • na pracy nie mogą znaleźć się logotypy produktów, producentów, firm, instytucji.

Pobierz: Przykłady prac niespełniających wymagań technicznych (plik pdf)
PORADY OD PROFESJONALNEGO GRAFIKA
Poprosiliśmy Magdę Błażków o przygotowanie wskazówek, które pomogą każdemu projektantowi. Koniecznie przeczytaj je zanim rozpoczniesz pracę nad swoim znaczkiem.
WYTYCZNE DLA KOORDYNATORÓW KONKURSU
Ogłaszając konkurs należy przekazać młodzieży powyższe wytyczne według, których powinni przygotować prace.
Pobierz: Wytyczne dla koordynatorów (plik pdf)
PRZYJMUJĄC PRACE OD MŁODZIEŻY NALEŻY SPRAWDZIĆ CZY SPEŁNIAJĄ ONE POWYŻSZE WYTYCZNE.
DO PRACY POWINIEN BYĆ DOŁĄCZONY JEJ TYTUŁ, OPIS ORAZ DANE AUTORA, A TAKŻE JEGO ZGODA.
PRZESYŁANIE PRACY DO ETAPU OGÓLNOPOLSKIEGO
 • do etapu ogólnoposkiego można zgłosić maksymalnie 3 prace konkursowe z jednej placówki.
 • prace konkursowe należy przesłać za pośrednictwem PANELU KOORDYNATORA.
 • kompletna praca powinna składać się ze:
  • skanu pracy,
  • tytułu i opisu pracy,
  • imienia, nazwiska i wieku autora,
  • skanu zgody autora, w przypadku niepełnoletnich osób również opiekuna prawnego.
 • wymagania techniczne skanów prac: plik typu JPG, szerokość 800 pikseli.
 • wymagania techniczne skanów zgód: plik typu JPG i PDF.
 • zachowaj oryginały przesłanych prac - wszyscy laureaci konkursu są zobowiązani do przesłania oryginałów.
Prace konkursowe do etapu ogólnopolskiego należy przesłać przez PANEL KOORDYNATORA do 23 maja 2018 roku.Oryginały zgód autorów należy przesłać POCZTĄ do 6 czerwca 2018 roku.
PRZYDATNE PLIKI DO POBRANIA:

PARTNERZY:

       

PATRONI HONOROWI: